จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Old Sarum

ขากลับจาก Stonehenge ถ้ามีเวลา สามารถนั่งรถบัส Stonehenge Tour Bus แวะเที่ยวที่ Old Sarum ได้ (แผนที่ Old Sarum)


Old Sarum นี้ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมือง Salisbury ประมาณ 3 km เป็นซากเมืองโบราณเก่าแก่ของอังกฤษ ตั้งแต่สมัยยุคหินใหม่ ประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ต่อมาก็เปลี่ยนไปเป็นป้อมปราการในยุคเหล็กเมื่อ 500 ปีก่อนคริสตกาล

ต่อมามีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นบริเวณตัวเมือง Salisbury ในปัจจุบัน Old Sarum เลยถูกเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นคุกหลวงแทน ในสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 ที่ได้จองจำพระชายาคือ พระนางเอเลนอร์ ภาพนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศของ Old Sarum ด้านซ้ายมือมุมบนจะเห็นซากเมืองอีกอันนึง ซากเมืองโบราณนี้ เป็นซากเมืองของชาวนอร์มัน
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน Salisbury คลิกที่นี่