จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

BritRail Pass

BritRail Passโดยสารรถไฟอังกฤษ National Rail แบบ Unlimited สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น (เหมือน JR Pass ของญี่ปุ่น) สามารถใช้โดยสารได้ทั่วประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์และเวลส์ มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันคือ

1. BritRail Consecutive Pass แบบเลือกวันใช้ได้ติดต่อกัน 3 / 4 / 8 / 15 / 22 วัน และ 1 เดือน

2. BritRail Flexipass แบบเลือกวันใช้ได้ 3 / 4 / 8 / 15 วัน โดยใช้ภายใน 2 เดือน

3. BritRail England Consecutive Pass เหมือนแบบที่ 1 แต่ใช้ได้เฉพาะเขตอังกฤษเท่านั้น

4. BritRail England Flexipass เหมือนแบบที่ 2 แต่ใช้ได้เฉพาะเขตอังกฤษเท่านั้น

5. BritRail London Plus Pass ใช้เฉพาะลอนดอนและเมืองข้างเคียง เลือกวันใช้ได้ 2 และ 4 วันโดยต้องเดินทางภายใน 8 วัน และเลือกวันใช้ได้ 7 วันโดยต้องเดินทางภายใน 15 วัน

นอกจากการเดินทางด้วยรถไฟ National Rail แล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าออกเมืองจากสนามบิน Heatrhow Gatwick และ Luton ด้วย Heatrhow Express, Gatwick Express และ Stagnated Express ได้ฟรีอีกด้วย

การซื้อ BritRail Pass ไม่ว่าจะแบบใดนั้น ต้องซื้อจากประเทศไทยไปก่อน จากนั้นจึงจะนำไปแลกเป็นตั๋วจริงที่สนามบินหรือสถานีรถไฟ National Rail ในอังกฤษ

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย คือ Diethelm Travel, T.V. AirBooking และ Abacus Travel


ที่สนามบินฮีทโทร์ว ให้เดินไปตามทางที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า Heathrow Express ตรงตู้ขายตั๋วยาวๆ 

จะมีห้องขายตั๋วอยู่ ให้เรานำ BritRail Pass ที่ซื้อมาจากเมืองไทย มาทำการ Activate ที่นี่ โดยยื่นพร้อมกับพาสปอร์ต จากนั้นเจ้าหน้าที่จะถามวันที่เริ่มใช้เป็นวันแรกและลงวันที่พร้อมประทับตราให้เรา เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่