โปรโมชั่นโรงแรมในอังกฤษราคาพิเศษ (Hotel Special Deals) คลิกเลย!!

จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

BritRail Pass

BritRail Passโดยสารรถไฟอังกฤษ National Rail แบบ Unlimited สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น (เหมือน JR Pass ของญี่ปุ่น) สามารถใช้โดยสารได้ทั่วประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์และเวลส์ มีให้เลือกหลายแบบด้วยกันคือ

1. BritRail Consecutive Pass แบบเลือกวันใช้ได้ติดต่อกัน 3 / 4 / 8 / 15 / 22 วัน และ 1 เดือน

2. BritRail Flexipass แบบเลือกวันใช้ได้ 3 / 4 / 8 / 15 วัน โดยใช้ภายใน 2 เดือน

3. BritRail England Consecutive Pass เหมือนแบบที่ 1 แต่ใช้ได้เฉพาะเขตอังกฤษเท่านั้น

4. BritRail England Flexipass เหมือนแบบที่ 2 แต่ใช้ได้เฉพาะเขตอังกฤษเท่านั้น

5. BritRail London Plus Pass ใช้เฉพาะลอนดอนและเมืองข้างเคียง เลือกวันใช้ได้ 2 และ 4 วันโดยต้องเดินทางภายใน 8 วัน และเลือกวันใช้ได้ 7 วันโดยต้องเดินทางภายใน 15 วัน

นอกจากการเดินทางด้วยรถไฟ National Rail แล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าออกเมืองจากสนามบิน Heatrhow Gatwick และ Luton ด้วย Heatrhow Express, Gatwick Express และ Stagnated Express ได้ฟรีอีกด้วย

การซื้อ BritRail Pass ไม่ว่าจะแบบใดนั้น ต้องซื้อจากประเทศไทยไปก่อน จากนั้นจึงจะนำไปแลกเป็นตั๋วจริงที่สนามบินหรือสถานีรถไฟ National Rail ในอังกฤษ

ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย คือ Diethelm Travel, T.V. AirBooking และ Abacus Travel


ที่สนามบินฮีทโทร์ว ให้เดินไปตามทางที่จะไปขึ้นรถไฟฟ้า Heathrow Express ตรงตู้ขายตั๋วยาวๆ 

จะมีห้องขายตั๋วอยู่ ให้เรานำ BritRail Pass ที่ซื้อมาจากเมืองไทย มาทำการ Activate ที่นี่ โดยยื่นพร้อมกับพาสปอร์ต จากนั้นเจ้าหน้าที่จะถามวันที่เริ่มใช้เป็นวันแรกและลงวันที่พร้อมประทับตราให้เรา เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่

ตั๋วเครื่องบินและแพจเกจทัวร์ทั่วโลก

Travel NT