จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557

York Shamble

จาก Newgate Market เดินทะลุตรอกเล็กๆ ออกไป ตรอกตรงนี้ เรียกว่า York Shamble เป็นร้านค้าแนว Shophouse ที่ปลูกเรียงราย บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองโบราณอังกฤษ

สังเกตว่าโครงบ้านเหล่านี้ตามถนนใน York Shamble จะปลูกแบบใช้ไม้สักเป็นโครงสร้าง โดยสร้างกันมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 สมัยก่อน 

สมัยก่อน ร้านค้าส่วนใหญ่จะเป็นร้านขายเนื้อ แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็นร้านขายของที่ระลึกซะส่วนใหญ่ บ้างก็เป็นร้านอาหาร

ถ้าเดินทะลุออกจาก York Shamble แล้ว จะออกมาเจอถนนใหญ่นี้ ก็ยังคงเห็นบ้านเรือนแบบโบราณอยู่ เดินเที่ยวกันได้ไม่เบื่อเลย
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน York คลิกที่นี่