จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle)

หนึ่งในพระราชวังที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอังกฤษทุกคนต้องมากันที่ พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle) พระราชวังเก่าแก่แห่งเมือง Eton ซึ่งถือเป็นพระราชวังที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่ทีสุดในอังกฤษ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลียมในศตวรรษที่ 11 ปัจจุบันยังคงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ที่ยังทรงเสด็จมาประทับบ้างเป็นครั้งคราว


แผนที่พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle map)

จากด้านหน้าพระราชวัง จะมีอนุสาวรีย์พระราชินีวิคตอเรียอยู่ ให้เดินตามถนน Castle Hill ขึ้นไป

ด้านซ้ายมือจะมีประตูใหญ่ ซึ่งเป็นประตูทางออกจากพระราชวังหลังจากที่เราเข้าชม และเป็นประตูที่ทหารยามจะเดินออกมาช่วง 11 โมงเพื่อทำพิธีผลัดเปลี่ยนเวรยาม

ตรงขึ้นไปเรื่อยๆ จะเป็นจุดขายตั๋ว ให้เราแยกเข้าแถวซื้อแบบที่ไม่ใช่แถวของกรุ๊ปทัวร์

ด้านหน้าจะมีป้ายบอกว่า วันนี้เปิดให้เข้าชมมั้ย กับราคาตั๋วค่าเข้าชมพระราชวังวินด์เซอร์

เปิดให้เข้าชมทุกวัน 9.45 - 17.15 น. (เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ เปิดถึง 16.15 น.)
(เช็ควันหยุดประจำปี คลิกที่นี่)
ต้องซื้อตั๋วก่อนเวลาปิดอย่างน้อย 1 ชม.
ผู้ใหญ่ 19.2 ปอนด์ (อัพเดตล่าสุด 2015) ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและเด็ก 17.5 ปอนด์ 

มีออดิโอไกด์ให้ด้วย รวมในค่าตั๋วเลย จากนั้นก็เดินสู่ทางเข้าปราสาทกัน ตามทางในแผนที่

จุดแรกที่ผ่านคือที่ State Apartments 

ซึ่งเป็นที่ประทับของกษัตริย์ หลายพระองค์ ปัจจุบันเป็นห้องรับรองประมุขจากต่างประเทศ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติ Royal Collection โดยที่แห่งนี้ เปิดให้เข้าชมเป็นบางวันเท่านั้น (ถ้าวันไหนปิด ราคาค่าตั๋วจะถูกลงไป)


มองทะลุผ่านประตูรั้วไปจะเห็นอาคารของ State Apartment อยู่  ตรงลานสนามหญ้าแห่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการเคลื่อนขบวนของเหล่าทหารที่มาผลัดเปลี่ยนเวรยาม ซึ่งแนะนำให้ไปคอยชมที่ด้านหน้าจะดีกว่า 
มุ่งหน้าต่อไปตามลูกศรทางเดินเรื่อยๆ 

เราจะเห็นหอคอยกลม Round Tower หอคอยสูงที่มีบันไดกว่า 220 ขั้น 

จากหอคอยกลม เดินลงมาตามถนนสีแดงเรื่อยๆ 

จนมาถึงบริเวณลานด้านกว้าง

ขวามือจะเป็นโบสถ์ St.George's Chapel 

โบสถ์แห่งนี้ เป็นที่ฝังพระศพของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8 และพระเจ้าชาร์ลที่ 1

ลานกว้างบริเวณหน้าโบสถ์ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถชมการเดินผลัดเวรยามของทหารยาม

บรรดานักท่องเที่ยวมากมายต่างมาเฝ้ารอกันล่วงหน้าอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง พิธีเปลี่ยนเวรยามพระราชวัง Windsor 
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่