จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Westminster Abbey

มหาวิหาร Westminster Abbey มหาวิหารเก่าแก่อายุกว่าพันปี เป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ในศตวรรษที่ 11 ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบแซกซัน ต่อมาได้รับการบูรณะอีกหลายครั้งจนถึงสมัยพระเจ้าเฮนรี่ที่ 7 มีการต่อเติมโบสถ์ฝั่งตะวันออก เป็นสถาปัตยกรรมทรงโกธิคอันสวยงาม อลังการ


มาง่ายๆ ด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Westminster 

เดินตามแผนที่ผ่านหน้าจตุรัสรัฐสภา

มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์แห่งนี้ ใช้ประกอบพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การขึ้นครองราชย์ของสมเด็จพระราชินี
อลิซาเบธที่ 2 และพิธีศพของเจ้าหญิงไดอาน่า ในปี ค.ศ.1997

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์
วันธรรมดา  9.30 - 15.30 น. วันพุธ 9.30 - 18.00 น.
ส่วนวันเสาร์เปิดครึ่งวัน 9.30 - 13.45 น.
ถ้าถ่ายรูปด้านนอกฟรี ส่วนด้านในต้องเสียค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 15 ปอนด์ เด็ก 11-18 ปี 6 ปอนด์ ต่ำกว่า 11 ปีเข้าชมฟรี

อกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญแล้ว ด้านในยังเป็นสุสานหลวง และบุคคลสำคัญ เช่น พระเจ้าเอ็ดเวิร์ด ,  สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 1, เซอร์ ไอแซค นิวตัน, ชาร์ล ดาร์วิน และอีกมากมาย 
เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่