จองตั๋วเครื่องบิน Qatar Airways

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Queen's House

จุดแวะชมต่อมาติดๆ กับ National Maritime Museum คือ Queen's House ซึ่งแต่เดิมนั้น พระเจ้าเจมส์ที่ 1 ทรงสร้างเพื่อให้เป็นที่ประทับของพระราชินีแอนน์ แต่ปัจจุบัน อาคารหลังนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งชาติ จัดแสดงผลงานศิลปะแทน เข้าชมฟรีทุกวัน 10.00 - 17.00 น.


แผนที่ Queen's House

อาคารควีนเฮ้าส์ ออกแบบในสไตล์นีโอคลาสลิก โดย Inigo Jones

ความโดดเด่นของที่นี่ คือ บันไดวนรูปก้นหอยที่ทุกคนต้องเข้ามาชมความสวยงามและใช้เดินขึ้นไปยังห้องจัดแสดงศิลปะชั้นบน 

อีกหนึ่งมุมของบันไดวน

พอเดินข้นมาถึงชั้นบน จะเป็นส่วนจัดแสดงภาพวาดศิลปะต่างๆ 

ส่วนใหญ่จะเป็นภาพประวัติศาสตร์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการเดินเรือทั่วโลก

ภาพนี้ที่อ่าวเพิร์ล ฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour)

 เช็คราคาและห้องว่างโรงแรมใน London คลิกที่นี่